Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropské ucho versus latinsko-americká hudba


Chceš začít tančit, perfektně splynout s hudbou

a konečně se začít tancem bavit? Čti dál a dostaneš se do jiné

taneční dimenze. Jednou mi někdo řekl, že dobrý tanečník je ten,

který vás přinutí vidět hudbu. Ale tohle vznikne jen tehdy,

když se maximálně ztotožníte s hudbou. Někteří tanečníci mají dar

a dokážou tančit svým srdcem a náladou. Ostatní musí spoléhat

(zatím) na svůj mozek, aby lépe porozuměli latinsko-americké

hudbě a jednou hudbu zatlačili dolů do svých srdcí a nálad.

Být součástí hudby, když tancujete, znamená rozumět rytmu

a načasování, ale také variacím a důrazům. Pokud se naučíte,

jak poslouchat hudbu, jak rozeznat jednotlivé nástroje,

jak porozumět jejich důrazům a jak koordinovat vaše tancování

se všemi těmito součástmi, MÁTE VYHRÁNO. Pak ostatní uvidí,

jak jednoduše krásná může salsa být, když splynete s hudbou

v jedno.

__________________________________________________________________________________________________________________

Časování/frázování hudby


V hudbě se časová jednotka nazývá takt. Každý takt hudby

je tvořen 4 údery. V salse většina frází (jak v hudbě,

tak v tanci) obsahuje dvě skupiny o 4 taktech, což znamená

8 taktů. Je důležité, aby jste vytrénovali vaše uši a sladili

svoje pohyby s rytmy salsy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Silné a slabé doby


V hudební terminologii liché rytmy jsou nazývány silnými.

Sudé rytmy jsou slabé. Tento rozdíl je důležitý, což se brzy

dočtete.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hudební důraz


Důrazy jsou noty (nebo doby), které jsou silnější než jiné.

Rozložení důrazů je jedním z faktorů, který určuje rytmus části

hudby. Zde je nejdůležitější rozdíl mezi popovou hudbou

a kubánskou hudbou (ze které salsa pochází). Ve většině skladeb

popové hudby se silné rytmy a důrazy scházejí. Proto,

je jednodušší nalézt rytmus v popové hudbě. V mnoha stylech hudby

s africkými kořeny je rytmická struktura složitější.

Například ve swingu se důrazy shodují se sudými dobami

a to je ještě jasnější u reggae, jedné z mnoha forem karibské

hudby. V hudebním názvosloví je to nazýváno synkopa.

V kubánské hudbě je rytmická struktura ještě složitější.

Je založena na clave a na dalším nástroji, který se prolíná

s jiným, zdůrazňujícím jak liché, tak sudé doby. To vytváří

kubánský dojem, a je jedním z faktorů, který je výzvou pro

"evropské ucho" nalézt rytmus v salse.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní kroky salsy


Teď několik slov o základních krocích salsy. V základních krocích

máme 3 kroky na 4 doby. Tři doby jsou vyplněny kroky,

zatímco na čtvrtou dobu je pauza. Plesoví tanečníci to mohou spíše

znát jako dva rychlé kroky následované pomalým. Rychle, rychle,

pomalu... rychle, rychle, pomalu...

____________________________________________________________________________________________________________________________

Na první dobu


Při tancování na první dobu vykračujete na první dobu a zpět

na pátou dobu. Toto je pro partnerky naopak. Kroky vpřed a vzad

se často nazývají "breaking", takže často můžete slyšet výraz

"breaking" na první dobu. Pauza se dělá na čtvrtou a osmou dobu.

Tancování na první dobu je nejrozšířenější ve světě.

Je charakteristické pro kolumbijský styl, LA styl a současný

kubánský styl (zejména s hudbou Timba).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na druhou dobu


Existují vždy dva způsoby tancování na druhou dobu.

Jeden je nejvíce používaný v Portoriku, kde se nazývá "on clave"

a na Kubě, kde se mu často říká "contra tiempo"

a typicky se používá při tancování Son. Druhý styl na druhou dobu

je typický pro New York a pochází ze školy Eddieho Torrese.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tancování "on clave"


Při tancování "on clave" děláme kroky nejprve na druhou dobu

a zpět na šestou dobu. Opět - u partnerek je toto naopak.

V podstatě děláme stejnou sekvenci, jako kdybychom tancovali

na první dobu, ale vykračujeme na druhou. Toto se může zdát jako

pouhá formalita, hudebně, ale jde o značný rozdíl. Nyní se kroky

přesouvají ze silné hudební doby na slabé doby.

Toto mění cítění tance.Takže nyní pauza vychází na první a pátou

dobu, které jsou silné. To dává pauzám větší důraz, ve srovnání

s tancováním na první dobu. Konečný dojem je silnější synkopace

a potřeba dohonit rytmus. To vysvětluje, proč si někteří tanečníci

tancující na druhou dobu připadají pomalejší. Rychlost hudby

je stejná, takže v realitě není nic pomalejší. Toto je jednoduše

pocit, který je výsledkem posunu na jinou hudební dobu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tancování na druhou dobu NY styl


Technicky může toto vypadat jako hybrid mezi tancováním na první

a druhou dobu. Narozdíl od tancování "on clave" děláme kroky

vzad na druhou dobu a vpřed na šestou (u partnerek naopak).

Proč je tomu tak je důsledkem filozofie vztahu mezi mužem a ženou

při tanci, a jen nepřímo je spojený s hudebním rytmem.


_____________________________________________________________________________
_______

Obrazek